تاریخ ارسال: ۱۴ بهمن ۱۳۹۹

آغاز جشنواره فروش جایزه تخفيف بازار مبل پاسارگاد


آغاز جشنواره فروش جایزه تخفيف بازار مبل پاسارگاد
با خريد از تمامي فروشگاه هاي بازار مبل پاسارگاد در قرعه كشي ماهانه جشنواره فروش ما شركت كنيد.
هرماه  2 جایزه 10 میلیون تومانی "برای 2 نفر